VI Ogólnopolskie Sympozjum Energia
„Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania
i przyszłość branży energetycznej”

Lublin/online, 20 maja 2022 r.

Znakiem dzisiejszych czasów jest rozwój cywilizacji na niespotykaną dotąd skalę, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na coraz większe ilości energii. W opozycji mamy również do czynienia z wieloma negatywnymi skutkami owego rozwoju na skalę globalną, jak choćby wyczerpywanie się złóż naturalnych, zanieczyszczenie atmosfery oraz ekosystemu naszej planety. Energetyka jest jednym z tych obszarów, gdzie potrzeby stają się coraz większe, a ich spełnienie w tradycyjnej formie wywołuje szereg negatywnych skutków. Aby tego uniknąć międzynarodowe regulacje zmierzają do zmiany źródeł pozyskiwanej energii – ograniczenia użytku paliw kopalnych, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału energetyki odnawialnej. Trend ten z pewnością przeciwdziała wielu obecnym problemom wywołanym przez nadmierną eksploatację paliw kopalnych. Nasuwa się jednak pytanie – jakie negatywne skutki dla ludzi i naszego otoczenia może wywołać ta zmiana? Z całą pewnością te zagadnienia, jak i wiele innych, zostaną poruszone podczas zbliżającego się Sympozjum.

HARMONOGRAM

🎬 zobacz zapowiedź V edycji kliknij play


Celem wydarzenia jest rzetelna naukowa dyskusja oraz wymiana wiedzy pomiędzy ekspertami, która pozwoli na kompleksowe podejście do tematu energetyki. Jesteśmy przekonani, że Sympozjum pozwoli na nawiązanie i zacieśnienie współpracy, aby wspólnie sprostać nadchodzącym wyzwaniom i oczekiwaniom. Wydarzenie kierowanie jest do wszystkich osób zawodowo związanych z energetyką, zwłaszcza pracowników naukowych, doktorantów, studentów, pracowników działów badawczo-wdrożeniowych, a także managerów i koordynatorów projektów energetycznych, przedstawicieli firm oraz pasjonatów.

Podczas wydarzenia zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zarówno konwencjonalnych, jak i alternatywnych źródeł pozwalających na pozyskanie wszystkich rodzajów energii. Przedmiotem uwagi będą wszelkiego rodzaju paliwa (opałowe, napędowe, jądrowe, alternatywne, biomasa) oraz źródła odnawialne jak energia geotermiczna, słoneczna, wiatru czy energia wód. Kolejnym problemem poruszanym podczas Sympozjum będzie tematyka magazynowania i transportowania energii, utylizacja odpadów oraz pozostałe aspekty branży energetycznej związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

Zakres tematyczny Sympozjum:

– przetwarzanie energii,
– magazynowanie i transport energii,
– ochrona środowiska i zagospodarowanie odpadów energetycznych,
– innowacyjne rozwiązania w energetyce (instalacje, maszyny, procesy),
– polityka energetyczna Polska, Europa, Świat,
– bezpieczeństwo energetyczne.

Serdecznie Państwa zapraszamy na VI Ogólnopolskie Sympozjum Energia „Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej”.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH, Katedra Surowców Energetycznych, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Rola energii geotermalnej w transformacji energetycznej


dr hab. inż. Sylwia Polesek-Karczewska, Zakład Energii Odnawialnych, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
Tytuł wystąpienia: Energetyczne zagospodarowanie odpadów – potencjał w drodze do zielonej transformacji


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanego Sympozjum, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Wczytywanie

IV Ogólnopolskie Sympozjum Energia „Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej”. Abstrakty

Redakcja:
Daria Ciszewska
Kamil Maciąg
[link]


Organizator

 
 
Facebook