I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej
„OZE – Energia przyszłości”
Lublin, 28-29 listopada 2015 r.

Odnawialne Źródła Energii (OZE) – kierunek postępu cywilizacji

Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej OZE - Energia PrzyszłościW ostatnich latach obserwujemy szybki rozwój technologii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (wiatr, promieniowanie słoneczne, biomasa, woda, geotermia i inne). Dokonuje się tak nie tylko z powodu dbałości o środowisko i coraz większej świadomości ekologicznej społeczeństwa, ale przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych ujętych w szerokiej perspektywie oraz pragnienia niezależności energetycznej zarówno firm jak i konsumentów. Dzięki postępowi w nauce urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej stają się coraz wydajniejsze i tańsze, a w ten sposób znajdują się w zasięgu cenowym większej liczby potencjalnych odbiorców. Z oficjalnych źródeł Polska pozyskuje obecnie ok. 11% energii ze źródeł odnawialnych, w czym znaczącą część zawdzięczamy współspalaniu, zaś do 2020 r. udział „zielonej energii” w ogólnym bilansie energetycznym powinien wynosić 15 %. Brak wypełnienia postanowień dyrektywy Komisji Europejskiej 2009/28/WE skutkować będzie karą finansową dla Polski.

Polityka Energetyczna Polski do 2050 roku zakłada, że przynajmniej połowa energii będzie pochodziła z węgla, znaczący udział będzie posiadać energetyka jądrowa oraz z gazu ziemnego, zaś OZE będzie stanowiło dopełnienie bilansu – utrzymane na poziomie pozwalającym na spełnienie dyrektyw UE.

W praktyce szybko postęp technologiczny w tej dziedzinie może doprowadzić do diametralnej zmiany. Polscy naukowcy dzięki swoim badaniom ukierunkowanym na pozyskiwanie energii z OZE oraz technologiom jej magazynowania mogą przyczynić się do zmiany systemu energetycznego w Polsce i na świecie. Jednocześnie pozwoli to na spełnienie oczekiwań społeczeństwa i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego – m.in. w upalne dni jakie miały miejsce w sierpniu tego roku.

Znaczącym źródłem są ogromne zasoby energii ze źródeł odnawialnych, ale jak je efektywnie wykorzystać? dlatego też –

Serdecznie Państwa zapraszamy na I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej „OZE – Energia przyszłości”,
by wspólnie odpowiedzieć na te pytania oraz wiele innych.

Komitet Organizacyjny OZE


Patronaty Honorowe

 
 

Patronaty Medialne

 
 

Sponsorzy

 
 

Organizatorzy

 
 

Facebook