21 maja 2021 roku odbyła się online V Ogólnopolskie Sympozjum Energia „Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 35 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Konferencję otworzyli: dr hab. Agata Zdyb, prof. PL z Politechniki Lubelskiej, która wygłosiła wykład pt.: „Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego w konwersji fotowoltaicznej” oraz prof. dr hab. Zbigniew Hanzelka z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, który zaprezentował temat pt.: „Współpraca odnawialnych źródeł energii z siecią zasilającą”.

Podczas Konferencji wystąpili studenci, doktoranci i pracownicy naukowi, którzy przedstawili wyniki własnych badań dotyczące energetyki. Celem wydarzenia była rzetelna naukowa dyskusja oraz wymiana wiedzy pomiędzy ekspertami reprezentującymi różne ośrodki badawcze.

V Ogólnopolskie Sympozjum Energia „Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej” to inicjatywa zrealizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Komitet Naukowy:

o prof. dr hab. Zbigniew Hanzelka, Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Instytut Techniki Cieplnej im. Bohdana Stefanowskiego, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

o prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Instytut Techniki Cieplnej im. Bohdana Stefanowskiego, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

o dr hab. Agata Zdyb, prof. PL, Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska

o dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

o dr hab. inż. Tomasz Kujawa, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

o dr hab. Sylwia Pasieczna-Patkowska, Katedra Technologii Chemicznej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

odr inż. Małgorzata Łatka, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska

o dr Marta Oleszek, Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:

  • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
  • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
  • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
  • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Patronat Medialny:

Facebook