30 listopada 2018 roku w ECOTECH-COMPLEX UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin) odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum Energia „Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej”. W Konferencji wzięło udział ponad 19 osób z 9 różnych jednostek naukowych. W Wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele firm energetycznych.
Konferencję otworzył wykład plenarny prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Badydy (Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska) pt.: Bieżące problemy energetyki w Polsce. Drugim Gościem Honorowym Konferencji była dr inż. Karolina Kurtz-Orecka (Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), która wygłosiła temat pt.: Wyzwania energetyczne XXI w. – Poprawa efektywności energetycznej historycznych centrów małych ośrodków urbanistycznych objętych ochroną prawną.

Następnie zgromadzeni Uczestnicy zaprezentowali przygotowane wystąpienia. Pośród poruszanych tematów znalazły się zagadnienia dotyczące zarówno konwencjonalnych, jak i alternatywnych źródeł pozwalających na pozyskanie wszystkich rodzajów energii. Reprezentanci nauk technicznych i ścisłych poddali wszechstronnej analizie najnowsze osiągnięcia w obszarze energetyki oraz możliwe rozwiązania technologiczne w nadchodzących latach. Obrady zaowocowały aktualizacją wiedzy, integracją środowiska naukowego oraz promocją nauki.

 

ArrowArrow
Slider

 

Komitet Naukowy:
• Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska,
• Prof. dr hab. Artur Pawłowski, Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska,
• Dr hab. inż. Grzegorz Koszałka, prof. PL, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska,
• Dr inż. Karolina Kurtz-Orecka, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
• Dr inż. Małgorzata Łatka, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska,
• Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, Zakład Technologii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska,
• Dr inż. Agnieszka Kasprzycka, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
• Dr Alina Kowalczyk-Juśko, Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
• Dr Marta Oleszek, Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego.

Patronat Medialny:
• Portal wysokienapiecie.pl,
• Czasopismo Energia Gigawat,
• Portal cire.pl.


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanego Sympozjum, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Wczytywanie

II Ogólnopolskie Sympozjum Energia „Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej”. Abstrakty

Redakcja:
Monika Maciąg
Kamil Maciąg
[link]

Facebook