Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn
Instytut Energetyki, Instytut Badawczy w Warszawie
prof. dr hab. Artur Pawłowski
Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
dr Alina Kowalczyk-Juśko
Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Tomasz Kujawa
Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr inż. Małgorzata Łatka
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska
dr Sylwia Pasieczna-Patkowska
Katedra Technologii Chemicznej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook