Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Zbigniew Hanzelka
Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Instytut Techniki Cieplnej im. Bohdana Stefanowskiego, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. inż. Tomasz Kujawa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Instytut Techniki Cieplnej im. Bohdana Stefanowskiego, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
dr hab. Sylwia Pasieczna-Patkowska
Katedra Technologii Chemicznej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Agata Zdyb, prof. PL
Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
dr inż. Małgorzata Łatka
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska
dr Marta Oleszek
Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Facebook