Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Artur Pawłowski Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
Dr hab inż. Grzegorz Koszałka, prof. PL Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
Dr inż. Karolina Kurtz-Orecka Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dr inż. Małgorzata Łatka Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska
Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka Zakład Technologii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
Dr inż. Agnieszka Kasprzycka Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Dr Alina Kowalczyk-Juśko Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr Marta Oleszek Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Facebook