Do grona Komitetu Naukowego należą:
dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Sylwia Polesek-Karczewska, Zakład Energii Odnawialnych, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH, Katedra Surowców Energetycznych, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr Sławomir Gułkowski, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
dr inż. Małgorzata Łatka, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska

Facebook