Czynni uczestnicy Sympozjum mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych i/lub posterów naukowych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Sympozjum. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy kontakt@sympozjum-energia.pl w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 12 maja 2020 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „V SE, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 15 minut.

Szczegółowe informacje na temat wystąpień zostaną przesłane do Uczestników wraz z listą zakwalifikowanych tematów do zaprezentowania podczas Sympozjum.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres kontakt@sympozjum-energia.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Jak przygotować poster naukowy?
Poster naukowy należy przygotować w języku polskim w formacie A1 w orientacji pionowej. Informacje na temat terminu sesji posterowej zostaną podane przed Sympozjum. Wydrukowane postery należy przekazać organizatorom podczas rejestracji w dniu Sympozjum.

Postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu i uzasadnieniu tego faktu drogą mailową na adres kontakt@sympozjum-energia.pl i uzyskaniu aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Facebook