29 listopada 2019 roku w ECOTECH-COMPLEX UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin) odbyło się IV Ogólnopolskie Sympozjum Energia „Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 25 osób reprezentujących 12 jednostek naukowych w Polsce. W Konferencji uczestniczyli też przedstawiciele firm.
Konferencję otworzył wykład plenarny prof. dr. hab. Artura Pawłowskiego (Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska) pt.: Energetyka zrównoważona – szansa czy mit? Drugim Gościem Honorowym Konferencji był dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn (Instytut Energetyki, Instytut Badawczy w Warszawie), który wygłosił temat pt.: Polityka energetyczna Polski: wyzwania i zagrożenia.

Następnym etapem konferencji były wystąpienia prelegentów. Podczas konferencji uczestnicy zaprezentowali tematy z zakresu m.in. przetwarzania energii, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa energetycznego. Podczas konferencji odbyła się również sesja posterowa. Obrady zaowocowały aktualizacją wiedzy, integracją środowiska naukowego oraz promocją nauki.

 

Arrow
Arrow
Slider

 

Komitet Naukowy:
• dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, Instytut Energetyki, Instytut Badawczy w Warszawie,
• prof. dr hab. Artur Pawłowski, Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska,
• dr Alina Kowalczyk-Juśko, Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
• dr inż. Tomasz Kujawa, Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
• dr inż. Małgorzata Łatka, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska,
• dr Sylwia Pasieczna-Patkowska, Katedra Technologii Chemicznej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Patronat Medialny:
• Portal wysokienapiecie.pl,
• Portal elektroenergetyka.pl,
• Portal trendywenergetyce.pl,
• Portal swiatoze.pl,
• Kwartalnik Acta Energetica.

Facebook