Każda osoba zainteresowana udziałem w Sympozjum zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz:
Rejestracja uczestnictwa w Sympozjum

I tura rejestracji trwa do 6 lutego 2018 roku. Szczegóły dotyczące terminów oraz kosztów związanych z uczestnictwem w Konferencji dostępne w zakładkach: Terminy i Opłaty

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne/poster naukowy są zobligowani zarejestrować jego temat i abstrakt w formularzu:
Rejestracja tematów i abstraktów wystąpień

Regulamin Konferencji jest dostępny w zakładce Regulamin.

Facebook