Każda osoba zainteresowana udziałem w Sympozjum zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz:
Rejestracja uczestnictwa w Sympozjum -> kliknij tutaj

III tura rejestracji trwa do 22 kwietnia 2020 roku. Szczegóły dotyczące terminów oraz kosztów związanych z uczestnictwem w Konferencji dostępne w zakładkach: Terminy i Opłaty

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne/poster naukowy są zobligowani zarejestrować jego temat i abstrakt w formularzu:
Rejestracja tematów i abstraktów wystąpień -> kliknij tutaj

Regulamin Konferencji jest dostępny w zakładce Regulamin.

Facebook